اخبار

  • بازدید معاونت محترم سازمان غذا و داروی استان های گلستان و مازندران(خرداد ماه 1399)

    بازدید از مجموعه گیاه اسانس و مزرعه کشت و صنعت با حضور جناب آقای دکتر صلبی معاونت غذا و داروی استان گلستان به همراهی جناب آقای دکتر کمالی و جناب آقای دکتر بنی عقیل و همچنین معاونت محترم سلزمان غذا و داروی استان مازندران ، جناب آقای دکتر فلاحی به همراهی جناب آقای دکتر بدیعی در تاریخ 1399/03/26