اخبار

  • بازدید معاونت عمرانی استانداری گلستان و هیئت همراه از سایت فعلی و طرح توسعه

    شرکت گیاه اسانس دکتر سلیمانی تولید کننده فرآورده های گیاهی دامی و انسانی و تولید کننده محصولات گیاهی و داروهای گیاهی، اینبار در تیرماه سال 1399 میزبان معاونت محترم عمرانی استانداری گلستان و هیئت همراه با حضور مدیریت کل امور روستاها جناب آقای نصیری بود. هیئت همراه معاونت استانداری گلستان کلیه بخش های این مجموعه را در 18 ام تیرماه به طور کامل بازدید نمودند. شرکت گیاه اسانس در راستای اهداف خود هر ساله سعی در ارائه بهترین فرآورده های گیاهی و داروهای گیاهی را با بهره گیری از امکانات داخلی و مزارع خود دارد و امیدواریم همراهی بهتر کلیه بخش ها در این مسیر، منجر به رشد و بهره گیری مناسب از قابلیت های موجود داخلی در فرآهم کردن نیازهای دامی و انسانی فرآورده های گیاهی شود. 


    کلمات مرتبط: معاونت استانداری گلستان، گیاه اسانس، محصولات گیاهی، گیاهان دارویی