اخبار

اخبار

بازدید آقای دکتر ستاری

بازدید جناب آقای دکتر ستاری (معاون علمی و فناوری رئیس جمهور)

شرکت ها با حمایت یکسان سازمان غذا و دارو جایگاه خود را در بازار پیدا و تثبیت می‌کنند

مدیرعامل شرکت داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی:​شرکت ها با حمایت یکسان سازمان غذا و دارو جایگاه خود را در بازار پیدا ...

شرکت ها با حمایت یکسان سازمان غذا و دارو جایگاه خود را در بازار پیدا و تثبیت می‌کنند

مدیرعامل شرکت داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی:​شرکت ها با حمایت یکسان سازمان غذا و دارو جایگاه خود را در بازار پیدا ...

شرکت در چهارمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته

شرکت در چهارمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما)