اخبار

اخبار

بازدید معاونت عمرانی استانداری گلستان و هیئت همراه 18 تیرماه 1399

بازدید معاونت عمرانی استانداری گلستان و هیئت همراه از سایت فعلی و طرح توسعه

بازدید معاونت محترم سازمان غذا و داروی استان های گلستان و مازندران

بازدید معاونت محترم سازمان غذا و داروی استان های گلستان و مازندران(خرداد ماه 1399)

بازدید آقای دکتر ستاری

بازدید جناب آقای دکتر ستاری (معاون علمی و فناوری رئیس جمهور)

شرکت در چهارمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته

شرکت در چهارمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما)