عصاره های روغنی

محصولات بر اساس حروف الفبا
نام محصول نام انگلیسی گیاه نام علمی گیاه
عصاره روغنی اسطوخودوس Lavender Lavandula angustifolia Mill
عصاره روغنی بابونه Chamomile Matricaria recutita L
عصاره روغنی بنفشه Violet Viola odorata L
عصاره روغنی پوسته (سبوس) برنج Rice hull (bran) Oryza sativa L
عصاره روغنی تره ---- Allium sp
عصاره روغنی چای سبز Green tea Camellia sinensis (L.) Kuntze
عصاره روغنی رازیانه Fennel Foeniculum vulgare Mill.
عصاره روغنی رزماری Rosemary Rosmarinus officinalis L
عصاره روغنی زردچوبه Turmeric Curcuma longa L
عصاره روغنی زنجبیل Ginger Zingiber officinale Rosc
عصاره روغنی سیر Garlic Allium sativum L
عصاره روغنی علف چای (گل راعی) St John's-wort Hypericum perforatum L.
عصاره روغنی فلفل قرمز Red pepper Capsicum annuum L
عصاره روغنی کامفر Camphor Cinnamomum camphora (L.) Nees & Eberm
عصاره روغنی کرفس Celery Seed Apium graveolens L
عصاره روغنی کُندُر Boswellia Boswellia sp
عصاره روغنی گشنیز Coriander Coriandrum sativum L
عصاره روغنی گل محمدی Damask rose Rosa × damascene Mill.
عصاره روغنی همیشه بهار Marigold Calendula officinalis L