لیست نمایندگی ها

ارمغان طبیعت

-
021-88952267 021-88952267

آقای نژاد رضا

آقای نژاد رضا
09367186861 09367186861

پارس گلستان

-
017-32435900 017-32435900

پخش دارویی التیام

-
021-44545760 021-44545760

پخش دارویی بنیان بهداشت آلفا

-
021-77738605-82 021-77738605-82

پخش دارویی داروگستر یاسین

-
021-44034516-8 021-44034516-8

پخش مفید طب

-
051-38464939 051-38464939

دارویی گلنار

مهدوی
02188445152 02188445152

دانا درمان آریانا

-
034-32115820 034-32115820

ساینا

-
021-88536782 021-88536782

سبز پویان طبیعت دراک

-
071-38257861 071-38257861

شرکت اعجاز سبز

-
09151134302 09151134302

شرکت امین طب

-
09143491631 09143491631

شرکت تدبیر داروی تابان

-
021-88231038 021-88231038

شرکت خاتون هفت دریا

-
045-33254167 045-33254167

کامرانیان

آقای کشمیری
0523895678 0523889963

نماینده اصفهان

عارف دارو قائم
031-33385213 031-33385213