فلای آف

فلای آف

این فرآورده ترکیبی از گیاهان معطر دارویی میباشد که به دلیل وجود ترکیباتی چون سیترونلول و دی متیل سولفید،باعث دور کردن پشه و حشرات میشود

  • فلای آف
  • فلای آف

Indications

 دورکننده پشه و حشرات موذی

Pharmacology

اسانس ژرانیوم به دلیل وجود ترکیباتی چون سیترونلول، ژرانیول باعث دور نمودن پشه و حشرات موذی می شود و همچنین به دلیل بوی مطبوع آن، بدون ایجاد  هیچگونه ناراحتی بویایی می توان آن را در محیط و نیز بر سطح بدن اسپری نمود.

Direction

به هنگام نیاز به حفاظت (به هنگام خواب, ...) به محل های در معرض گزیدگی اسپری نمایید.

Drug Interaction

از اسپری نمودن این فرآورده در اطراف چشم و بینی جداً خودداری نمایید

Side effects

     امکان بروز واکنش های حساسیتی نسبت به ژرانیول وجود دارد.
     عوارض جانبی می تواند شامل سوزش در چشم و سرخی پوست باشد.

Constituents

User Points to :
فلای آف | (7) People

You can also rate this product by clicking on the star

User comments
You can also comment on this product and guide others by writing your own reviews.
Starred fields are required

User comments