خمیر دندان چوج

خمیر دندان چوج

این فراورده ترکیبی جدید از گیاهان Salvadora persica (چوج یا همان چوب مسواک)، Chamomilla (بابونه) و والرین تهیه شده است.
مواد مؤثره:
سدیم و پتاسیم کلرید(مقادیر بالـا)، ویتامین C، سیلیکا، رزین، گلیکوزید سیانوژیک، نیترات سولفات، تیوسیانات، آلکالوئید تری متیل آمین، سولفور، فلوراید، تانن‌هـا و ساپونین به مقدار ناچیز، کامازولن و α- بیزابولول.

برای خرید این محصول اینجا کلیک کنید
  • خمیر دندان چوج
  • خمیر دندان چوج

Indications

محافظت از مینای دندان، آنتی باکتریال، ضد التهاب لثه، ضد حساسیت و التیام بخش

Pharmacology

عصاره بابونه باعث بهبود التهابات و تحریکات خفیف پوست و غشاهای مخاطی از جمله حفره‌هـای دهانی و لثه‌هـا میشود. خواص التیام بخش و ضد¬التهابی بابونه به فلـاون‌هـای آن مربوط است که مسیر آراشیدونیک اسید را با مهار فسفولیپاز A، سیکلو¬اکسیژناز و لیپواکسیژناز بلـاک میکند. همچنین کامازولن و α- بیزابولول با دخالت در تولید 5- لیپواکسیژناز و سیکلواکسیژناز و مهار تشکیل اینترلوکین B4 اثرات ضد¬التهابی دارند.
خمیر دندان‌هـای متعددی در دنیا تولید شده اند که حاوی عصاره پرسیکا هستند که بعضی از انواع آن‌هـا در مقایسه با خمیردندان Oral-B در از بین بردن پلـاک‌هـای دندانی مؤثرتر بوده اند(Hattab 1997).
مطالعات زیادی مؤید این مطلب است که مقادیر بالـای یون¬های کلرید موجود در پرسیکا در برداشتن تارتار و سایر لکه‌هـای دندان مؤثر است، همچنین محتوای سیلیکای عصاره پرسیکا با عمل مکانیکی خود به سفید شدن دندان کمک مینماید. رزین یکی دیگر از ترکیبات فعال عصاره است که با تشکیل یک پوشش محافظ، از پوسیدگی مینای دندان جلوگیری میکند.
این خمیر دندان به دلیل محتوای ویتامین C در عصاره پرسیکا، باعث التیام لثه‌هـای نرم و حساس و مستعد خونریزی میشود. خواص آنتی باکتریال این خمیر دندان مربوط به محتوای سولفور (4/73%) ترکیباتی مثل    Salvadorine و  Salvadourea در گیاه چوب مسواک میباشد.

Direction

Drug Interaction

Side effects

Constituents

User Points to :
خمیر دندان چوج | (24) People

You can also rate this product by clicking on the star

User comments
You can also comment on this product and guide others by writing your own reviews.
Starred fields are required

User comments