داروهای موضعی

محصولات بر اساس حروف الفبا
ژل دنتوگان Dentogan

ژل دنتوگان Dentogan

اسپری سینول Cinol

اسپری سینول Cinol

پماد رومارن Romaran

پماد رومارن Romaran

ژل هات آیس Hot Ice

ژل هات آیس Hot Ice

بخور اکالیپتوس Phytocin

بخور اکالیپتوس Phytocin

کلیندافیت (Clindaphyt)

کلیندافیت (Clindaphyt)

محلول موضعی میرتلکس Myrtlex

محلول موضعی میرتلکس Myrtlex

ژل موضعی میرتلکس

ژل موضعی میرتلکس

روغن شترمرغ

روغن شترمرغ