داروهای خوراکی

محصولات بر اساس حروف الفبا
کپسول نرم سیاه دانه (Soft Gel)

کپسول نرم سیاه دانه (Soft Gel)

کپسول نرم دانه کدو (Soft Gel)

کپسول نرم دانه کدو (Soft Gel)

شربت دروزیل Drosil

شربت دروزیل Drosil

شربت دروزیل با عسل (Drosil Honey)

شربت دروزیل با عسل (Drosil Honey)

قطره خوراکی زیره

قطره خوراکی زیره

قطره خوراکی استویا Stevia

قطره خوراکی استویا Stevia

قطره خوراکی رازک Hops

قطره خوراکی رازک Hops

قطره ضد نفخ A.F.S

قطره ضد نفخ A.F.S

قطره شوید Dill

قطره شوید Dill

روغن فلفل

روغن فلفل

روغن دانه کتان

روغن دانه کتان

کپسول ویابت (Viabet)

کپسول ویابت (Viabet)

کپسول سویگان (Soygan)

کپسول سویگان (Soygan)

کپسول اکوگان (Ecogan)

کپسول اکوگان (Ecogan)

کپسول چای سبز

کپسول چای سبز

قرص چای سبز

قرص چای سبز

قطره خوراکی کولیتیک Kolitic

قطره خوراکی کولیتیک Kolitic

قطره ایمونوساپورت Immunsupport

قطره ایمونوساپورت Immunsupport

قطره تنتور والرین Valerian Ticture

قطره تنتور والرین Valerian Ticture

عصاره گزنه

عصاره گزنه

برگ ورون (به لیمو)

برگ ورون (به لیمو)

ساشه کتان

ساشه کتان

روغن سیاه دانه Nigella Sativa Oil

روغن سیاه دانه Nigella Sativa Oil

روغن دانه کدو Pumpkin Oil

روغن دانه کدو Pumpkin Oil

روغن دانه کنجد Gingelly Oil

روغن دانه کنجد Gingelly Oil

کپسول اُبـسی لِـس

کپسول اُبـسی لِـس

شربت دروزیل با عسل

شربت دروزیل با عسل