گروه محصولات انسانی

محصولات بر اساس حروف الفبا
روغن فلفل

روغن فلفل

روغن دانه کتان

روغن دانه کتان

روغن سیاه دانه Nigella Sativa Oil

روغن سیاه دانه Nigella Sativa Oil

روغن دانه کدو Pumpkin Oil

روغن دانه کدو Pumpkin Oil

روغن دانه کنجد Gingelly Oil

روغن دانه کنجد Gingelly Oil

ژل دنتوگان Dentogan

ژل دنتوگان Dentogan

اسپری سینول Cinol

اسپری سینول Cinol

پماد رومارن Romaran

پماد رومارن Romaran

ژل هات آیس Hot Ice

ژل هات آیس Hot Ice

بخور اکالیپتوس Phytocin

بخور اکالیپتوس Phytocin

کلیندافیت (Clindaphyt)

کلیندافیت (Clindaphyt)

محلول موضعی میرتلکس Myrtlex

محلول موضعی میرتلکس Myrtlex

ژل موضعی میرتلکس

ژل موضعی میرتلکس

اسپری رویش

اسپری رویش

لوسیون رزماری(رمارن)

لوسیون رزماری(رمارن)

قطره مطبوع

قطره مطبوع

خمیر دندان چوج

خمیر دندان چوج

تونیک پرسیاوش

تونیک پرسیاوش

ضد جوش گیاهی

ضد جوش گیاهی

عصاره آلوئه ورا

عصاره آلوئه ورا

عصاره آربوتین

عصاره آربوتین

عصاره بابونه

عصاره بابونه

روغن جوانه گندم

روغن جوانه گندم

روغن گل مغربی

روغن گل مغربی

روغن بادام تلخ

روغن بادام تلخ

روغن فندق

روغن فندق

روغن بنفشه

روغن بنفشه

روغن بادام شیرین

روغن بادام شیرین

کپسول نرم سیاه دانه (Soft Gel)

کپسول نرم سیاه دانه (Soft Gel)

کپسول نرم دانه کدو (Soft Gel)

کپسول نرم دانه کدو (Soft Gel)

شربت دروزیل Drosil

شربت دروزیل Drosil

شربت دروزیل با عسل (Drosil Honey)

شربت دروزیل با عسل (Drosil Honey)

قطره خوراکی زیره

قطره خوراکی زیره

قطره خوراکی استویا Stevia

قطره خوراکی استویا Stevia

قطره خوراکی رازک Hops

قطره خوراکی رازک Hops

قطره ضد نفخ A.F.S

قطره ضد نفخ A.F.S

قطره شوید Dill

قطره شوید Dill

اسپری مطبوع

اسپری مطبوع

کپسول ویابت (Viabet)

کپسول ویابت (Viabet)

کپسول سویگان (Soygan)

کپسول سویگان (Soygan)

کپسول اکوگان (Ecogan)

کپسول اکوگان (Ecogan)

کپسول چای سبز

کپسول چای سبز

قرص چای سبز

قرص چای سبز

قطره خوراکی کولیتیک Kolitic

قطره خوراکی کولیتیک Kolitic

قطره ایمونوساپورت Immunsupport

قطره ایمونوساپورت Immunsupport

قطره تنتور والرین Valerian Ticture

قطره تنتور والرین Valerian Ticture

عصاره گزنه

عصاره گزنه

برگ ورون (به لیمو)

برگ ورون (به لیمو)

ساشه کتان

ساشه کتان

کپسول اُبـسی لِـس

کپسول اُبـسی لِـس

شربت دروزیل با عسل

شربت دروزیل با عسل

روغن شترمرغ

روغن شترمرغ