دسته بندی درمانی

محصولات بر اساس حروف الفبا
کپسول ویابت (Viabet)

کپسول ویابت (Viabet)

کپسول چای سبز

کپسول چای سبز

قرص چای سبز

قرص چای سبز

کپسول نرم دانه کدو (Soft Gel)

کپسول نرم دانه کدو (Soft Gel)

کپسول نرم سیاه دانه (Soft Gel)

کپسول نرم سیاه دانه (Soft Gel)

شربت دروزیل با عسل (Drosil Honey)

شربت دروزیل با عسل (Drosil Honey)

قطره خوراکی رازک Hops

قطره خوراکی رازک Hops

قطره شوید Dill

قطره شوید Dill

قطره ضد نفخ A.F.S

قطره ضد نفخ A.F.S

قطره ایمونوساپورت Immunsupport

قطره ایمونوساپورت Immunsupport

قطره تنتور والرین Valerian Ticture

قطره تنتور والرین Valerian Ticture

شربت دروزیل Drosil

شربت دروزیل Drosil

قطره خوراکی زیره

قطره خوراکی زیره

روغن دانه کتان

روغن دانه کتان

روغن فلفل

روغن فلفل

ژل دنتوگان Dentogan

ژل دنتوگان Dentogan

روغن سیاه دانه Nigella Sativa Oil

روغن سیاه دانه Nigella Sativa Oil

بخور اکالیپتوس Phytocin

بخور اکالیپتوس Phytocin

کلیندافیت (Clindaphyt)

کلیندافیت (Clindaphyt)

محلول موضعی میرتلکس Myrtlex

محلول موضعی میرتلکس Myrtlex

ژل موضعی میرتلکس

ژل موضعی میرتلکس

تونیک رزماری

تونیک رزماری

خمیر دندان چوج

خمیر دندان چوج

تونیک پرسیاوش

تونیک پرسیاوش

ضد جوش گیاهی

ضد جوش گیاهی

عصاره آلوئه ورا

عصاره آلوئه ورا

عصاره آربوتین

عصاره آربوتین

عصاره بابونه

عصاره بابونه

روغن جوانه گندم

روغن جوانه گندم

روغن گل مغربی

روغن گل مغربی

روغن بادام تلخ

روغن بادام تلخ

روغن فندق

روغن فندق

روغن بنفشه

روغن بنفشه

روغن بادام شیرین

روغن بادام شیرین

کپسول اُبـسی لِـس

کپسول اُبـسی لِـس

کپسول اکوگان (Ecogan)

کپسول اکوگان (Ecogan)

کپسول سویگان (Soygan)

کپسول سویگان (Soygan)